petro_gulak: (... and the Bookman)
[personal profile] petro_gulak
Оригинал взят у [livejournal.com profile] ygam в Ах, Мікіта, Мікіта
Вчера вечером гулял по ЮТюбу, и обнаружил вот какую потрясающую запись. Я сначала не понял многих слов, но [livejournal.com profile] yuzhanin расшифровал большую часть, и я по смыслу восстановил оставшиеся:
Ах, Мікіта, Мікіта,
Що з тобой буде,
Як ти будеш хворати?
А доктор к тебе буде приходити,
Ой, рефіє тебе буде давати,
А тебе, Мікіта,
То не буде помогати.
Ей, гуляй – не гуляй,
Треба умірати.
Ве-лифней Мелех-малохей-hа-млохім
Дін ве-хешбойн треба давати.

О, Мікіта, Мікіта,
Що з тобой буде,
Як ти будеш помірати?
А три соломинки будуть під тобой підкладати.
А дітки маленькії, жалкі будуть за тобой плакати.
А хевре левайе будуть тебе віносити,
А хевре кадіше будуть тебе закопати.
І малах hа-мавес прийде і буде пітати: Ма шемеху? Як звати?
А ти, Мікіта, Мікіта, будеш лежати,
Ой, і не будеш знати,
Як отвєчати.

Date: 16 Dec 2016 03:54 am (UTC)
From: [identity profile] ygam.livejournal.com
Вот еще одна запись:

http://www.chazzanut.org/download/libsonmo/David%20Roitman%20-%20Mikita_1924.mp3

Date: 16 Dec 2016 06:54 am (UTC)
From: [identity profile] petro-gulak.livejournal.com
Спасибо!

Date: 16 Dec 2016 05:10 am (UTC)
From: [identity profile] ygam.livejournal.com
Я там неправильно назвал ангела смерти: он малах hа-доме, а не малах hа-мавес.

Date: 18 Dec 2016 07:07 pm (UTC)
From: [identity profile] oulitka.livejournal.com
Это, насколько я поняла, про то, о ассимилировавшиеся евреи теряют свои корни? Похожую песню, кажется, на идише слышала - про то, как еврей себя в Макар Сергеича переименовал. Если ничего не путаю. Помню, какая горечь была.

Date: 18 Dec 2016 07:37 pm (UTC)
From: [identity profile] petro-gulak.livejournal.com
Слишком плохо знаю контекст (вообще не знаю), но вполне вероятно.

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:45 am
Powered by Dreamwidth Studios