petro_gulak: (The Bad)
[personal profile] petro_gulak
Через деякі «привхожі обставини» до моїх рук потрапило порівняно нещодавнє видання прози Майка Йогансена (К.: Книга, 2011) з передмовою д. ф. н., проф. Віри Агеєвої («Простір гри»; статтю передруковано у цьогорічній збірці «Дороги й середохрестя», розхваленій по всіх усюдах).
Читаю передмову і трохи дивуюся. А потім і не трохи.

Оскара Вайлда названо серед письменників першої половини ХХ століття (с. 9).
Поняття «короткочасне відключення недовіри» введено з покликанням на Джуліана Барнса (с. 10). Кольрідж перевертається в могилі.
Термін «літературний побут» використовується ані в сенсі Тинянова, ані в сенсі Ейхенбаума, а як синонім метатекстуальності («Важливою частиною сюжету стає сам літературний побут... Персонажі непогано обізнані з психологією творчості» – с. 13).
Авторка не бачить різниці між оповідачем й «імпліцитним автором» (висловлюється від першої особи – ну, значить, імпліцитний! – див. с. 16). Бут та Ізер перевертаються слідом за Кольріджем.
Соцреалізм названо «мінус-стилем» (с. 17). І Лотман туди ж.
«Іронічні прологи та інтермедії “Літературного ярмарку” та “Універсального журналу”» (с. 17). В «УЖ’і» не було ані прологів, ані інтермедій.

Це вже якось занадто. Трохи аж надто занадто, чи не так?

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 11:08 am
Powered by Dreamwidth Studios