Feb. 27th, 2016

petro_gulak: (... and the Bookman)
Пішла баба повитуха ў поли жати і здибала під межею ропуху і взєла, зробила ї гніздо. Али та ропуха була вагітна: «Ти моя ропушенько, як ти будеш діти мала, то я прийду тибі відбирати їх». Раз спит сибі та баба, заїздит карита під вікна: «Пук-пук! отвори, бабо!» Тей входи пан до хати. «А що там, паноньку?» – «Ти, бабо, приобіцяла мої кобіті, як буде мала діти, служити». – Баба сі перелєкала: «Коли, паноньку? Я того ни казала...» – «А що там, кобіто дурна, кажеш, сідай на бричку і їдь!» – Їди, їди, їди, приїхаў до таких покоїў, дивиці, лижит жаба та сама, котру вона виділа колись під межею. – «Ой добре, бабуню, ви мені приобіцєли, тей я по вас післала чоловіка». – І та баба від неї малі жабинєта відібрала. І так баба сі звиваї по покою, спрєтаї, та обзиваєці до неї жаба: «Бабуню, все рухайте, тілько котрі горшки там є понакривані покришками, шобисьте ни рухали». – Али баба була цікава і хтіла знати шо там є. Відкриваї їден горнец, а там вилитіла душа с того горшка і каже: «Буґ заплаць тубі». – І вона взєла, повіткривала всі горшки і всі душі, шо там були, повипускала, і кажда душа вийшла і ї подєкувала: «Буґ заплаць, Буґ заплаць». – Приходи дванайцита година ў ночи, і бере бабу до брички і назад відвози ї до дому той пан і даў ї чирипкіў. Баба взєла, подивила сі, жи нима-но чирипки, як проїхала до дому, тей взєла, висипала піт поріг. Виходи рано нивістка с хати, а то саме злото, тей забрала то. Виходи сама баба рано і ше застала пару золотих: «Ой, кае, дітойки, то не буў пан, та то злий буў. Та він мині даў чирипкіў, а то злото». І баба довідала сі, шо відбирала ў чортіў чортинєта.

Записано в липні 1902 р., на Стриганці, Камінецького пов. від Марини Коваль.

(В. Гнатюк. Знадоби до галицько-руської демонольоґії. – Етн. зб., т. XV, с. 6.)

Відразу ж, звісно, згадуються мінімум три казки зі збірки "Сквозь волшебное кольцо".

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:20 am
Powered by Dreamwidth Studios