Mar. 5th, 2016

petro_gulak: (... and the Bookman)
"Росія не лише брутально накидає свої концепції третині європейців, а і вдирається навіть туди, де ще не може застосовувати силу - на Захід. Причому вона втручається у спосіб, який спантеличує, приховує суть питання та суттєві розбіжності між нами, й загрожує не лише тим, що може скоїти, коли захопить решту Європи, а й тим, що вона коїть нині внаслідок свого могутнього впливу".
"Росія гальмує наш розвиток навіть там, де її поліція не може придушити голос європейського сумління. Її вплив є нині однією з найзагрозливіших небезпек для демократії саме там, де ще не ступала нога більшовицького комісара".

("Автобіографія у чотири руки"; via Олексій Панич)

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 10:59 am
Powered by Dreamwidth Studios