Mar. 10th, 2016

petro_gulak: (... and the Bookman)


В першому варіанті ("Генерал Юда", 1995) було прямо сказано, що Т.Г.Ш. - це харківський пам'ятник ("Він врешті втік із постаменту / Свого діждавшися моменту"), але воно і без того зрозуміло.

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 11:07 am
Powered by Dreamwidth Studios