Aug. 14th, 2016

petro_gulak: (... and the Bookman)
yankee

Тепер у мене є два шикарні академічні видання марк-твенівського "Янкі": те, що праворуч, я знайшов у Празі, біля Карлового мосту, три роки тому; те, що ліворуч, приїхало, поки я був у від'їзді.
І якщо хтось з українських видавців забажає зробити "Янкі", як годиться, - з новим редагуванням, перед- і післямовою, коментарями, оригінальними ілюстраціями...

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 11:05 am
Powered by Dreamwidth Studios