Sep. 10th, 2016

petro_gulak: (... and the Bookman)
Із рецензії Миколи Зерова на книжку Дмитра Донцова «Модерне москвофільство» (1913) – рецензії, яка вже показує, хто такий Зеров і хто такий Донцов.

«Перечитуючи сторінку за сторінкою, мимоволі бачиш, що автор сам являється ще неофітом “модерного”, так мовити б, “западничества”, ретельним проповідником якого виступає. Це помітно з рішучого тону і того завзяття, з яким автор стягає додолу ідола російської культури. Своє означення російської “широти” і російського “благодушия” він виголошує, немов милуючись ефектом, який повинно воно справить на непідготовану публіку, забуваючи при тім, що ще в двадцятих роках Пушкін зазначав: “Мы ленивы и нелюбопытны”, а “русская холодность” та “индифферентность” мають довгу історію од знаменитої рецензії Веневітинова на “Евгения Онегина” до “Вех” — цього останнього покаянного псалма російської інтеліґенції.
В висновках автора переважають прості лінії. Автор воліє питання ставити руба і роз[в]’язувати з одного маху. Він не зважає на те, що російський вплив є факт історично-необхідний, неминучий без всяких обмежень, він розрізняє, як щось протилежне, культуру латинського Заходу і грецького Сходу, не помічаючи, що цей поділ занадто застарілий і занадто штучний; занадто рішуче віддає преферанс польській культурі перед російською; сміливо називає демократизм народників — панським і сентиментальним і т. д. і т. д.
Ця прямота і рішучість надає брошурі Д. Донцова деякої пікантності, загострює її тезиси, але разом з тим значно ослабляє вартість її висновків. Будемо сподіватись, що автор вернеться ще до зачепленої ним теми, розробить її справедливо і більш детально, увільнить її од полеміки в дусі газетного фейлетону, а поки що подякуємо йому за постановку питання, — постановку гостру і позначену печаттю безперечного публіцистичного хисту».

Ну, і зрозуміло, що одному шлях – ad fontes і до Сандармоху, а другому – до фашизму і смерті в благополучній Канаді у віці 89 років. Кожному своє.

Profile

petro_gulak: (Default)
Mikhail Nazarenko

December 2016

S M T W T F S
     1 2 3
45 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 202122 23 24
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:27 am
Powered by Dreamwidth Studios